•      ABOUT US 

In een wereld waar alles virtueel en kunstmatig is, zoekt The Fat Angel naar onvervalste smaak en sfeer. De warme jaren zeventig vertaald naar nu.

 

Doorloopkoffie. Kwaliteitswijn uit de oude wereld. Een klassiek pand met een interieur vol aardse kleuren. Persoonlijke aandacht. Noem het nostalgie, wij zien juist klasse.

 

Engelen laten zich niet hinderen door tijd of ruimte. Daarom put onze chef uit culinaire tradities over de hele wereld. Op zoek naar echte ingrediënten en werkelijke smaken.

 

Overmand door inspiratie scheppen wij een diner dat is opgebouwd uit verschillende chapters. Dat kunnen er vier zijn, maar net zo makkelijk acht. Wars van trends, vol van vernieuwing.

 

Verfijnde smaken en een geraffineerde sfeer dus. Avontuurlijk uit eten op hoog niveau.

 

Maar wel met een Bourgondische inslag. Want volgens The Fat Angel dient het leven met volle teugen geleefd te worden.

In a world where everything is either virtual or artificial, The Fat Angel pursues authentic taste and true ambience. We bring the warm seventies back to life.

 

Filter coffee. Top quality wine from the old world. An old fashioned housing with an interior of earthly colours. Personal attention. Call it nostalgia, all we see is class. 

 

Angels can’t be bothered by time or space. That’s why our chef draws inspiration from culinary traditions from all over the world. In search of real ingredients and true taste. 

 

Overcome by inspiration we create a dinner that consists of several chapters. Maybe four, but it might as well be eight. Always averse to trends and full of inspiration.

 

Refined taste and atmosphere. Fine but adventurous dining with a Burgundian twist. 

The Fat Angel strongly believes one has to live life to the fullest.